ஓசை, 14/10/2022

ஓசை வானொலியில் ஒலித்த புதிய குரல்!

00:00:00

வணக்கம் நேயர்களே, மாற்றத்தின் தொடக்கம் நாம் ஆக இருந்தால், தானாக மாறும் இந்த உலகம்!

Leave a comment