தொடர்புக்கு


AMA (ஆதி மீடியா அக்கடமி) யின் இணையதள வானொலியான ‘ஓசை’ வானொலியோடு நீங்களும் பயணிக்க விரும்பினால், உங்களுடைய பெயர், தொலைபேசி எண், வட்சப் இலக்கம் என்பனவற்றை எமக்கு தெரியப்படுத்தவும்.

நாம் உங்களை விரைவாக தொடர்பு கொள்ளுவோம்.

நற்பவி.


  • Phone
    +(075) 019-9519
  • Email
    Our email is oosaifm@gmail.com
Email us now